Tillsammans kan vi utveckla kommunen.


8 månader kvar till valet.


Alla ska med


Inte bara minusränta. Nu kan man även beslag ta våra sparmedel.

Via G20-mötet har det enligt ETC Nyheter klubbats att bail in blir obligatoriskt för alla EU-länder, inklusive Sverige. Vid nästa bankkris får banken helt enkelt ta kundernas pengar och pensionsfonder för att rädda sig själva, ungefär som skedde på Cypern. Förtydligande och tillägg: Eventuellt gäller bankernas rätt att beslagta kundernas tillgångar i svensk del i praktiken i första hand pensionssparandet i fonder, eventuellt inklusive medel hos fonder via PPM. Konton med insättningsgaranti ska fortfarande ha insättningsgaranti även hos Nordea, men kan nu helt legalt beslagtas av Nordea, helt eller delvis, utan konkurs. Förut har det i praktiken krävts konkurs.I första hand ska större internationella banker ha rätt att beslagta kundernas tillgångar. Enda bankerna som garanterat får göra detta i Sverige är än så länge Nordea och Danske Bank, som anses internationellt systemhotande. Dock kan Swedbank, SEB och Handelsbanken antagligen också komma att omfattas av detta i praktiken vid kris. I praktiken kommer alltså inte storbankerna längre omfattas av insättningsgarantin.

Tony Andersson (m)

Oppositionsråd


En kommunpolitikers mardröm.


I skrivande stund försöker politiker från alla partier rädda Timrå IK och det är väl hedervärt i sig. Men det handlar om pengar och heder.
För första gången på mycket länge finns ett politiskt samförstånd i ärendet. Och det är bra i sig. Ett samförstånd i storleksordningen 15 miljoner i bud för hallen. Vi är beredda att än en gång gå in och rädda ursusel drift i laget. En drift som varit urusel ända sedan Janne Söderström lämnade en skuta som inte var sjunkande utan på rätt köl. Bidragen till klubben har haglat in och ingen motvarande motprestation har krävts. Inga gedigna strategiska och operativa planer har delgivits skänkaren, kommunen. Lite eller inget fokus har lagts i debatten på intäktshöjande åtgärder. Det handlar först och främst om bidrag. Ingen tacksamhet eller respekt har kommit från klubben. Man anser att det är kommunens ansvar att räta upp genom åren, tvivelaktiga beslut i TIK. Vilken bank skulle låna ut pengar och stödja en affärsidé eller ett projekt utan en redig plan från företaget.

I Grekland vill man nu lätta på åtstramningen, man vill börja spendera igen och snart är krisen än mer akut. Andra länder ska bekosta Greklands slarv.
Studera Timrå IK. Visst är likheten slående.
För oss i Timrå vore en riktad kommunalskattehöjning kanske på sin plats. Intresset verkar ju vara enormt i kommunen för laget. En krona mer per hundring skulle det vara värt. Kommunen, det är alla vi som bor och verkar här. Det är skattepengar som driver vår verksamhet.
Jag vill inte representera en kommun som inte prioriterar barn, gamla och sjuka till förmån för ett lag som konstant missköter sin ekonomi och som dessutom vet att dom har en räddningsplanka i TimråKommun.
Jag kan inte leva med vetskapen att jag är med och lämnar verkligt behövande i sticket.

Det är sådana här gånger jag funderar på att lämna politiken.

Göran Ljungblom Timrå (M)

Nu startar budgetberedningen för år 2015

Idag startar budgetberedningen med skolan som redovisar sina kommande behov, vid fråga på varför man inte i ombyggnaden av Mariedalskolan inte valde att bygga en matsal. Enligt  ordförande för nämnden säger han att det var ett medvetet val "det är bara bra att eleverna får ta en promenad"
 
Tony Andersson
Oppositionsråd

Varför missades bygget av Matsal på Mariedalsskolan.

I veckan kom det till vår kännedom att det inte blir någon matsal på Mariedalsskolan trots att man genomför en totalrenovering.
Hur har detta kunnat passera utan att någon berörd byggansvarig eller beställare uppmärksammat missen. Det kan väl inte vara så år 2014 att man ska fortsätta med den tidigare tillfälliga lösningen att elever i årskurs 1 - 6 ska måste gå i alla väder till Hagalid. Nu när man även fått en så fin skolgård med många möjligheter!
Tony Andersson (M)

Alla behövs


Socialdemokraterna vill höja restaurang momsen.

Deras förslag att höja restaurangmomsen kommer inte att leda till de skatteintäckter som redovisas i deras kalkyl. Detta kommer bara att leda till minskad efterfrågan, färre anställda och lägre vinster för näringen, vilket leder till lägre skatteintäckter. Tony Andersson, Oppositionsråd

Skolan fick inte uppräknad ram med 15 miljoner kronor till år 2015,

Att det ska vara så svårt att förstå läget i kommuens skolor.
Idag skulle kommunfullmäktige fatta beslut om 2015 års rambudget. Vi moderater inser att det inom skolan behövs medelsförstärkning för att lyfta elevers resultat.
Tittar man på kunskaps/betygs utfallet mellan höstentermin 2012 och höstterminen 2013, ser man klart att det blivit sämre för våra elever i årskurs 7-9 höstterminen 2013 på antalet i procent som fått kunskap/betyget F i något ämne. Man kunde höra en viss stolthet från majoriteten att skolans budget för året 2013 gått med ett litet överskott, att vi har fått fler kunskap/betyget F verkar inte beröra majoriteten.
För att skapa bra planeringsförutsättningar inför kommande budget år 2015, föreslog vi att skolans rambudget skulle uppräknas 15 mkr till år 2015. Detta röstades ner av majoritetspartiet  S understödda av V, C, MP och SD.
Vi vill skolans bästa, rösta rätt i valet den 14 september-
 
Tony Andersson, Oppositionsråd

Bryssel behöver en starkare Nordlig röst.

Idag kan man se att de nordliga länderna iär EU:S tillväxtmotor
vi har många gemensamma intressen och tillsammans utgör vi en stark röst för - Frihandel - Ordning och reda i ekonomin - Miljön.
därför är det viktigt att alla går och röstar i valet till EU.
 
Tony Andersson, Oppositionsråd

Sänkt skatt för pensionärer.

 I och med skattelättnaden kommer 99 procent av alla pensionärer över 65 år få behålla cirka 500 kronor eller mer i månaden av sin pension. För 75 procent av pensionärerna blir det 700 kronor eller mer kvar varje månad. Skattelättnaden ger alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden från den 1 januari 2014.

Jämfört med 2006, kommer en garantipensionär - en pensionär med låg pension - att ha cirka 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad. En genomsnittlig pensionär kommer att ha cirka 2 100 kronor mer kvar.

Tony Andersson, Oppositionsråd 

 

Varför vill S öppna för fler svarta jobb?

Socialdemokraterna vill försämra Rut-avdraget, avskaffa Rot-avdraget och höja restaurangmomsen. Detta förtjänar en förklaring från Socialdsemokraterna som genom sin politik vill försämra förutsättningarna för vita jobb i brancher där svartarbete tidigare varit urbrett. Tony Andersson Oppositionsråd

Alla behövs i byggandet av ett bättre Timrå.

Ett Timrå i vilket vi arbetar tillsammans för att skapa den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra. Ett Timrå i vilket vi tillsammans ser till att skapa de resurser till den skola, vård och äldreomsorg vi alla i något skede är i behov av. Men ett Timrå som mår bra måste bli bättre. Bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Tony Andersson Oppositionsråd

Läget är allvarligt.....

 

Sverigemötet

Sverigemötet 4-5 april samlade 2 801 moderater i Göteborg. Under dessa två dagar har moderater från hela landet diskuterat hur vi kan utveckla vår politik för fler jobb, mer resurser till skolan och en positiv utveckling i Sveriges alla kommuner, landsting och regioner. Valen i höst kommer att handla om vem som har bäst politik för jobben och ekonomin. Sedan 2006 har jobben blivit över 250 000 fler, samtidigt som arbetskraften växer. När fler jobbar och betalar skatt får vi mer resurser till skolan, äldreomsorgen och en sjukvård av bra kvalitet. Tony Andersson Oppositionsråd

Timrå har Norrlands bästa företagsklimatet.

Idag släppte Svenskt Näringsliv rankingen för företagsklimatet 2013.
Titeln Norrlands bästa företagsklimat har idag tilldelas Timrå kommun.
Ett mål som kommun har var att vi skulle uppnå detta år 2015, men som uppnås redan i år.
Nationelt klättrade vi även 19 placeringar, till en 65:e plats av Sveriges kommuner.
Tony Andersson
Oppositionsråd 

Budgetramarna för år 2014

Igår på kommunsstyrelsen yrkade vi på att man skulle lägga ut budgetramarna för år 2014 utan uppräkning.
Vårt syfte med detta var att skapa ett utrymme inför kommande budgetberedning för att bl.a. kunna prioritera ökade satsningar inom skolan.
 
Moderaterna Timrå
Tony A

Det handlar om att se framtiden och hänga med.

Vi moderater vill inte att skolbarnen i Timrå ska tappa fart.

Vi lever i 2013. Snart sagt hela världen är digitaliserad.

Vi moderater vill även ge våra skolbarn en digital vardag.

Digital närvaro är ett konkurrensmedel i dagens utbildning.

Världen med alla dess möjligheter har kommit närmare.

Vi vill att våra skolbarn ska vara delaktiga i den globala

verkligheten. Lära av andra i världen och lära ut till andra.

Det finns behövliga kommunikationsmöjligheter att tillgå. Varför

ska inte våra skolbarn i Timrå även ha den möjligheten.

Vi vill inte dra in på något som kan tillföra utbildningen positiva

rikningar. På håll och kanter finns inte ens pengar till rediga

läromedel av pappersformat.

Informationen på internet är gratis och i de allra flesta fall

uppdaterad.

Skolbarnen kan i realtid följa händelser i Sverige och världen.

Då kommer kanske frågan, “vad kostar en laptop?” Ja, då ställer

vi motfrågan, “ vad kommer det att kosta framgent då vi hela

tiden parkerar i botten bland landets högstadieskolor?”

Uppdaterade elever får mersmak, vill lära mer. Av det kommer

kreativitet och extra kunskap.

 

Så här behöver det inte vara. Om du håller med, ge oss din röst

2014 så ska vi se till att ordna en modern skola med allt vad det

innebär av rediga läromedel och en uppdaterad, digital vardag.

Ge oss din röst så ska vi se till att Timrå hamnar där uppe på

listan över upplysta, initierade och nyhetshungrande skolbarn.

Du bestämmer

Moderaterna Timrå

TA


Socialdemokraterna hotar jobben och valfriheten

1. Hur skulle Löfvens skattechock på 30 miljarder slå mot jobb och företagande runtom i Sverige?

 

Socialdemokraternas förslag lägger bördor på företag och hushåll som riskerar att hota återhämtningen. Det slår mot jobben i ett redan känsligt konjunkturläge.

 

- Fördubblade arbetsgivaravgifter för unga (14,2 mdkr) och fördubblad restaurangmoms (5,4 mdkr)

I svåra tider drabbas de med svag förankring på arbetsmarknaden värst. Just då vill S höja trösklarna ytterligare för unga genom fördubblade arbetsgivaravgifter och fördubblad restaurangmoms.

 

- Lastbilsskatt (4 mdkr)

Om S fick bestämma så skulle godstransporterna på lastbil bli dyrare med cirka 140 000 per lastbil och år. I slutändan är det livsmedelskonsumenterna som riskerar att betala detta genom högre matpriser.

 

- Högre bolagsskatt (7,6 mdkr)

Socialdemokraternas skattechock försämrar kraftigt näringsklimatet.

 

Stefan Löfven vill till och med höja skatterna mer än vad Mona Sahlin (16 mdkr) och Håkan Juholt (22 mdkr) ville.

 

2. Ansvarslöst av S att lova allt till alla.

 

I ett läge där det är särskilt viktigt att satsa på jobb, företagande och kunskap, väljer S i stället att ställa ut dyra löften och förväntningar, utöver det som finns i deras senaste budgetmotion. Socialdemokraterna och Stefan Löfven har valt att inte ange kostnaderna för dessa ofinansierade förslag, men slutnotan riskerar att landa på flera miljarder kronor. Om inte löftena ska svikas eller de offentliga finanserna äventyras, kommer det att krävas ytterligare skattehöjningar.

 

3. Varför vill S att kommunpolitikernas makt sätts framför människors valfrihet?

Reformerna för ökad mångfald och stärkt egenmakt har ökat människors möjligheter att välja vad som passar de egna behoven bäst och öppnat upp för ökad innovation och nya arbetstillfällen inom välfärden. I stället för att fortsätta utveckla och stärka människors egenmakt, vill Stefan Löfven och Socialdemokraterna vrida tillbaka klockan och minskamänniskors möjlighet att själva välja skola eller utförare av vård och omsorg.

Tony Andersson

Oppositonsråd (m)


Tidigare inlägg
RSS 2.0