Socialdemokraterna vill höja restaurang momsen.

Deras förslag att höja restaurangmomsen kommer inte att leda till de skatteintäckter som redovisas i deras kalkyl. Detta kommer bara att leda till minskad efterfrågan, färre anställda och lägre vinster för näringen, vilket leder till lägre skatteintäckter. Tony Andersson, Oppositionsråd

Skolan fick inte uppräknad ram med 15 miljoner kronor till år 2015,

Att det ska vara så svårt att förstå läget i kommuens skolor.
Idag skulle kommunfullmäktige fatta beslut om 2015 års rambudget. Vi moderater inser att det inom skolan behövs medelsförstärkning för att lyfta elevers resultat.
Tittar man på kunskaps/betygs utfallet mellan höstentermin 2012 och höstterminen 2013, ser man klart att det blivit sämre för våra elever i årskurs 7-9 höstterminen 2013 på antalet i procent som fått kunskap/betyget F i något ämne. Man kunde höra en viss stolthet från majoriteten att skolans budget för året 2013 gått med ett litet överskott, att vi har fått fler kunskap/betyget F verkar inte beröra majoriteten.
För att skapa bra planeringsförutsättningar inför kommande budget år 2015, föreslog vi att skolans rambudget skulle uppräknas 15 mkr till år 2015. Detta röstades ner av majoritetspartiet  S understödda av V, C, MP och SD.
Vi vill skolans bästa, rösta rätt i valet den 14 september-
 
Tony Andersson, Oppositionsråd

Bryssel behöver en starkare Nordlig röst.

Idag kan man se att de nordliga länderna iär EU:S tillväxtmotor
vi har många gemensamma intressen och tillsammans utgör vi en stark röst för - Frihandel - Ordning och reda i ekonomin - Miljön.
därför är det viktigt att alla går och röstar i valet till EU.
 
Tony Andersson, Oppositionsråd

Sänkt skatt för pensionärer.

 I och med skattelättnaden kommer 99 procent av alla pensionärer över 65 år få behålla cirka 500 kronor eller mer i månaden av sin pension. För 75 procent av pensionärerna blir det 700 kronor eller mer kvar varje månad. Skattelättnaden ger alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden från den 1 januari 2014.

Jämfört med 2006, kommer en garantipensionär - en pensionär med låg pension - att ha cirka 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad. En genomsnittlig pensionär kommer att ha cirka 2 100 kronor mer kvar.

Tony Andersson, Oppositionsråd 

 

Varför vill S öppna för fler svarta jobb?

Socialdemokraterna vill försämra Rut-avdraget, avskaffa Rot-avdraget och höja restaurangmomsen. Detta förtjänar en förklaring från Socialdsemokraterna som genom sin politik vill försämra förutsättningarna för vita jobb i brancher där svartarbete tidigare varit urbrett. Tony Andersson Oppositionsråd

Alla behövs i byggandet av ett bättre Timrå.

Ett Timrå i vilket vi arbetar tillsammans för att skapa den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra. Ett Timrå i vilket vi tillsammans ser till att skapa de resurser till den skola, vård och äldreomsorg vi alla i något skede är i behov av. Men ett Timrå som mår bra måste bli bättre. Bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Tony Andersson Oppositionsråd

Läget är allvarligt.....

 

Sverigemötet

Sverigemötet 4-5 april samlade 2 801 moderater i Göteborg. Under dessa två dagar har moderater från hela landet diskuterat hur vi kan utveckla vår politik för fler jobb, mer resurser till skolan och en positiv utveckling i Sveriges alla kommuner, landsting och regioner. Valen i höst kommer att handla om vem som har bäst politik för jobben och ekonomin. Sedan 2006 har jobben blivit över 250 000 fler, samtidigt som arbetskraften växer. När fler jobbar och betalar skatt får vi mer resurser till skolan, äldreomsorgen och en sjukvård av bra kvalitet. Tony Andersson Oppositionsråd

RSS 2.0