Länsstyrelsen har yttrat sig på vår motion om järnvägsdragningen.

Länsstyrelsen har inkommit med svar på skrivelse rörande eventuell ändring av genomförande och finansiering avseende järnvägsutredning Sundsvall-Härnösand.
Man skriver "Länsstyrelsen anser att det bör finnas möjlighet inom järnvägsutredningen att ytterligare titta övergripande på förutsättningarna kring utredningsalternativet Nord "Väst"

Man vill i sitt svar, påtala att man är tveksamma till alternativet bland annat pga. att Timrå blir utan station för av- och påstigande, men kommer det önskemål från Timrå kommun är länsstyrelsen ändå öppna för att lyfta frågan i styrgruppen.

Tony Andersson
Oppositionsråd


RSS 2.0