Var är dynamiken och nytänkandet?

Nyss hemkommen från Timrå Kommunfullmäktige är jag allt mer övertygad om det ålderdomliga tankesätt som sossarna besitter när man blir trängd. Väl medveten om att man innehar majoriteten ångar man på likt betongsossar och pekar med vänsterfingret åt nya, för folket moderna och nyttiga åtgärder.
Man pratar så fint från centralt håll om förnyelsearbete. Av detta syns inget och allra minst i Timrå. Prestigen och vetskapen om makt är nummer ett. Oppositionen har aldrig ett uns av tankvärda inlägg. Sossarna tror att man alltid vet bäst.
Nästa svek att vänta gäller regionfrågan där valet står mellan främst två regiontillhörigheter, den norra, kallad Stornorrland och den mer expansiva, region Mittsverige.
Det ska bli intressant att höra sossarnas motivation till sin hållning i frågan. För undertecknad handlar det om att få fortsätta utvecklas i Region Mittsverige eller att avflytta till Sundsvall.
Jag trivs och tror på möjligheten till ett bättre Timrå så jag hoppas få stanna här.
Folket ska få bestämma om vi får bestämma.
Det är så man får "nöjda" kunder.
Göran Ljungblom

Ifrågasatt laglighet i fastighetsförsäljning iTimrå..

Reservation

Kommunfullmäktige 2011-06-13 ärende 19 - Försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo

 

Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla motionen och att Kommunfullmäktiges beslut att ge i uppdrag till Kultur- och teknikchefen och kommunchefen att genomföra de åtgärder som krävs för att lagenligt genomföra affären.

 

Av den utredning som är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2011-04-25, framgår det med all tydlighet att samtliga lagar skall vara uppfyllda för att affären skall vara giltig.

Det som tydligast beskriver att vi inte kan genomföra affären, är att den bryter mot EU:s statsstödsregler vad gäller kommunal försäljning av fastighet. (Se fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – artikel 107-109. Där finns de grundläggande EU-rättsliga regleringen för statligt stöd.). Vidare strider affären även mot lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

 

Vi anser att det är ett oseriöst agerande från kommunen att genomföra affären, då vi som är satta att styra och leda skall föregå med gott exempel och följa de lagar och regler som gäller.

Trots att förvaltningarna dokumenterat att affären inte går att genomföra lagenligt, uppmanar majoriteten förvaltningarna att hitta vägar runt gällande lagstiftning. M.a.o. vill man till varje pris fullfölja affären, vilket förvånar oss.

 

 

 

 

Tony Andersson         Anita Hellstrand        Björn Hellquist         Henrik Sendelbach

Moderaterna Timrå     Centerpartiet            Folkpartiet              Kristdemokraterna


Söråkers Bandy vill bygga en hall över banybanan.

Förra veckan fick oppositionen en dragning av Söråkers Sportcenter AB där man presenterade ett förslag på en Bandyhall.
Bandyn i Söråker har idag en stor bredd på ungdomssidan i alla åldrar, med en ny hall skulle möjlightererna att träna förbättras avsevärt och att det skulle skapas en möjlighet att använda hallan för ev. mässor och annat.
Finanseringen av hallen hade man också en ide på där man bl.a. hade funderingar på vilket sätt kommunen hade ekonomiska möjligheter att stötta.

Tony Andersson (m)


RSS 2.0