Bara timmar kvar för att komma in med synpunkter på kommunens översiktsplan.

Idag är det sista dagen att komma in med synpunkter på översiktsplanen.
Glöm inte att använda denna möjlighet.

Tony Andersson(m)
Oppositionsråd


Svar till Lindstrand - Timråmoderaterna står rakryggade i tågblåsten

Ewa Lindstrand har i en kommentar till Kenneth Westbergs debattartikel om järnvägen genom Timrå ifrågasatt hur jag, som deltog i enhälligt kommunstyrelse beslut i maj 2009, nu kunnat ändra uppfattning och inte längre förordar E4-alternativet.

Svaret är enkelt. Jag vill att Timrå ska fortsätta att utvecklas till en kommun som inbjuder till trivsamma boendemiljöer, välordnade bostadsorter och med glada och mysiga grannar. Jag vill inte att det rakt igenom de centrala delarna ska dras en 200 m bred järnvägskorridor. Inte heller kan jag med öppna ögon acceptera att en kilometerlång bred viadukt, högt över Timrådalen, ska byggas därför att sossarna vill ha ett resecentra i omedelbar anslutning till brf Örnen. Om Hilbert Isacsson med glimten i ögat  föreslagit ett Goekboele Railway Traffic Centre vid Gökbölesjöns norra strand , hade jag förstått ironin. Men sossarna menar ju allvar med Erikshjälpen!

Vid de samtal jag hade med Kenneth Westberg kring hans ev medlemskap i (M) var region-och järnvägsfrågorna viktiga. Jag fick klart för mej på vilket dramatiskt sätt E4-alternativet för all framtid skulle skapa ett ogästvänligt Timrå. Aldrig tidigare hade viadukten över Timrådalen eller hundrameters korridoren förts på tal. Kommunstyrelsens beslut var ett tunnelalternativ. Jag inser nu att enbart de krav som Trafikverket har på högst 1%-iga stigningsvinklar omöjliggör en tunnellösning.

Ewa, jag har inte sovit, men hur var det med din närvaro i Bergeforsparken. Uppfattade du inte svaret på hur järnvägsbeslutet tagits? För övriga stod det klart att det var ett politiskt beslut. Det gick inte att missförstå

Översiktsplanen består ju inte av järnvägen allena. Massor av viktiga och intressanta ställningstaganden väntar. Därför är samrådsarbetet viktigt. Timråborna har chansen att tycka  till om samhällsutvecklingen. Men, som framgått av ”en säker källa” i ST, så kommer järnvägsavsnittet att dras bort. Egendomligt, därför att ett sånt beslut kan bara kommunstyrelsen ta. Ett sånt beslut visar på en förakt för Timråbornas engagemang, som jag inte trodde vara möjligt i ett modernt, upplyst, demokratiskt samhälle.

Tony Anderson
Ordf i Timråmoderaterna

 


Resecentra till varje pris

Det är förvånande att läsa Ewa Lindstrands replik i ST 25:e januari. Trots att hon deltog i mötet i Bergeforsparken har hon uppenbarligen inte förstått att den massiva kritiken främst riktar sig mot järnvägsförslaget (avsnitt 8.1 i planförslaget). Vid detta möte och vid de övriga jag deltagit i har svaret på frågan ”vem har föreslagit E4-sträckningen” varit ”det är ett politiskt beslut”.

Om detta inte var korrekt, varför då inte begära ordet och vederlägga beskedet? Det räcker inte att bara vara lekamligt närvarande på mötena, man måste vara andligt närvarande också, annars förlorar man helheten och trovärdigheten!

 Ewa Lindstrand vet att jag, tillsammans med mina vänner i de socialdemokratiska föreningarna i Fagervik, Sörberge, Bergeforsen och Vivstavarv, redan 2004 kritiserade förslaget med järnvägen genom tätorterna. De mer än 600 personerna, som deltog i de öppna mötena, kommer säkert ihåg. Vi redovisade våra synpunkter till Regeringen, Länsstyrelsen, Timrå kommun, Banverket och arbetarekommunen. Från arbetarekommunens ledning möttes våra synpunkter med bitande ilska. Tige i församlingen var beskedet. Resecentra till varje pris var mottot.

 Det hedrar Tony Andersson (M) och de andra i kommunstyrelsen att ändra sitt ställningstagande om järnvägen med resecentra vid Erikshjälpen! För min del insåg jag , på våren 2009, att förutsättningen för detta bl a var den 40 m höga och kilometerlånga  himmelska viadukten över Timrådalen. Varför nu, Ewa Lindstrand,  kritisera dina politikerkollegor i kommunstyrelsen för beslutet 2009. Det känns lika onaturligt som att kritisera riksdagsledamöterna idag för att inte kärnkraften avvecklades före 2010. Förutsättningarna har ändrats. Inga, förutom den socialdemokratiska kommunledningen, ser idag några finesser med en tunnel genom centrala Timrå. Nää, åt skogen med järnvägen!

 Förklara för oss hur man på mindre än 1000 m ska kunna lyfta spåret 40 m när det behövs 4000 m för detta. Förklara hur man ska undvika störningarna för Östrandsfabriken när järnvägstunneln ska korsa färskvattentunneln från älven. Förklara också för de mer än 600 husägarna varför de ska tvingas få sina fastigheter inlösta och, som löken på laxen, dessutom få betala en kraftig reavinstskatt på försäljningen. Förklara för oss Timråbor varför (s) nu plötsligt vill dra ur järnvägsavsnittet ur översiktsplaneförslaget.

Det är respektlöst mot oss Timråbor, när Ewa Lindstrand inbjuder landshövdingen för att guida honom om E4-alternativet, utan att med ett ord informera oppositionen vare sig om inbjudan eller om besöket. Det går inte att agera hur enkelspårigt som helst, även om man råkar vara kommunstyrelseordförande i Timrå!

 Kenneth Westberg (M)

 

 


Du är bland vänner.

I dag är det en stor dag för alla som vill förändra Timrå. För alla som vill göra sin röst hörd. För alla som tror på människans förmåga att tänka själv. Som inte ständigt vill ställas inför fullbordat faktum.
Välkommen till vår blogg. Nu kör vi!

Majoriteten avslog vårt förslag...

På kommunstyrelsens senaste sammanträde den 18 januari 2011, hade vi upp frågan på vilket sätt man ska ta hand om ensamkommande flykting barn.
Vi ville ha följande tillägg: att kommunstyrelsen skulle uppdra till socialnämnden/socialförvaltningen att skyndsamt utreda möjligheten att familjehemsplacera ensamkommande flyktingbarn, inom ramen för statliga bidraget.
Vi menar att det är bättre att dessa barn kommer direkt till en familj istället för att placeras på ett gemensamt gruppboende, detta är inget nytt sätt att ta hand om flyktingbarn vi gjorde så med de finska efterkrigsbarnen.

Tony Andersson
Oppositionsråd

RSS 2.0