Timrå IK får 4.8 miljoner kr i ekonomiskt stöd av kommunen

Kommunfullmöktige fattade idag måndag 26/3 beslut om att ge Timrå IK ekonomiskt stöd på 4.8 mkr. Detta innebär nu att Timrå IK har tagit ut alla pengar i det driftavtal som finns mellan kommunen och Timrå IK.
I sak innebär det att man nu måste klara sig utan kommunalt driftbidrag från kommunen ända fram till den
31 mars 2018.
Det ser idag ut som att man kommer att vinna kvalserien, vi hållar våra tummar.
Återstår bara en annan match att vinna och det är att få till en ekonomi i balans, där kostnaderna anpassas till de kända intäckterna.

Tony Andersson (m)

Timråkratin håller i sig ännu..

Ikväll var det kommunfullmäktige där man skulle ta ställning till om alla folkvalda partier skulle ges möjlighet att delta på budgetberedningens dagar då man går i genom alla verksamheter i kommunen.
Efter en intensiv debatt där socialdemokraterna Med Ewa i spetsen yrkades avslag på motionen, medans samtliga övriga partier ýrkade bifall till motionen. Det begärdes votering i denna fråga, resultatet blev 23 (s) för avslag,
21 för bifall, 3 avstod vilka var 2 från (v) samt 1 från (s).
Det verkar som att (s) i Timrå ser sig för mer än andra folkvalda partier i kommunfullmäktige.

Tony Andersson (m)

RSS 2.0