Vi ville ge Timrå IK möjlighet att utnyttja befintligt låneutrymme på 3.7 mkr.

För att skyndsamt hjälpa Timrå IK ville oppositionen gå förvaltningsens förslag, som hade gett Timrå IK möjlighet att nyttja det överhypotek man idag har på 3.7 mkr. Sen vill vi gå vidare med att tillsammans med Timrå IK sätta oss ner för att titta på andra lösningar.
Det är av vikt att nu gällande avtal fortsätter gälla, som innebär att kommunen står som första fordringsägare på det givna lån man har idag som uppgår till 31,2 mkr.

Majoriteten yrkade återremiss av hela ärendet, med uppdraget till kommunledningskontoret att tillsammans med Timrå IK försöka hitta andra lösningar.

Tony Andersson (m)


RSS 2.0