Timrå har Norrlands bästa företagsklimatet.

Idag släppte Svenskt Näringsliv rankingen för företagsklimatet 2013.
Titeln Norrlands bästa företagsklimat har idag tilldelas Timrå kommun.
Ett mål som kommun har var att vi skulle uppnå detta år 2015, men som uppnås redan i år.
Nationelt klättrade vi även 19 placeringar, till en 65:e plats av Sveriges kommuner.
Tony Andersson
Oppositionsråd 

Budgetramarna för år 2014

Igår på kommunsstyrelsen yrkade vi på att man skulle lägga ut budgetramarna för år 2014 utan uppräkning.
Vårt syfte med detta var att skapa ett utrymme inför kommande budgetberedning för att bl.a. kunna prioritera ökade satsningar inom skolan.
 
Moderaterna Timrå
Tony A

Det handlar om att se framtiden och hänga med.

Vi moderater vill inte att skolbarnen i Timrå ska tappa fart.

Vi lever i 2013. Snart sagt hela världen är digitaliserad.

Vi moderater vill även ge våra skolbarn en digital vardag.

Digital närvaro är ett konkurrensmedel i dagens utbildning.

Världen med alla dess möjligheter har kommit närmare.

Vi vill att våra skolbarn ska vara delaktiga i den globala

verkligheten. Lära av andra i världen och lära ut till andra.

Det finns behövliga kommunikationsmöjligheter att tillgå. Varför

ska inte våra skolbarn i Timrå även ha den möjligheten.

Vi vill inte dra in på något som kan tillföra utbildningen positiva

rikningar. På håll och kanter finns inte ens pengar till rediga

läromedel av pappersformat.

Informationen på internet är gratis och i de allra flesta fall

uppdaterad.

Skolbarnen kan i realtid följa händelser i Sverige och världen.

Då kommer kanske frågan, “vad kostar en laptop?” Ja, då ställer

vi motfrågan, “ vad kommer det att kosta framgent då vi hela

tiden parkerar i botten bland landets högstadieskolor?”

Uppdaterade elever får mersmak, vill lära mer. Av det kommer

kreativitet och extra kunskap.

 

Så här behöver det inte vara. Om du håller med, ge oss din röst

2014 så ska vi se till att ordna en modern skola med allt vad det

innebär av rediga läromedel och en uppdaterad, digital vardag.

Ge oss din röst så ska vi se till att Timrå hamnar där uppe på

listan över upplysta, initierade och nyhetshungrande skolbarn.

Du bestämmer

Moderaterna Timrå

TA


Socialdemokraterna hotar jobben och valfriheten

1. Hur skulle Löfvens skattechock på 30 miljarder slå mot jobb och företagande runtom i Sverige?

 

Socialdemokraternas förslag lägger bördor på företag och hushåll som riskerar att hota återhämtningen. Det slår mot jobben i ett redan känsligt konjunkturläge.

 

- Fördubblade arbetsgivaravgifter för unga (14,2 mdkr) och fördubblad restaurangmoms (5,4 mdkr)

I svåra tider drabbas de med svag förankring på arbetsmarknaden värst. Just då vill S höja trösklarna ytterligare för unga genom fördubblade arbetsgivaravgifter och fördubblad restaurangmoms.

 

- Lastbilsskatt (4 mdkr)

Om S fick bestämma så skulle godstransporterna på lastbil bli dyrare med cirka 140 000 per lastbil och år. I slutändan är det livsmedelskonsumenterna som riskerar att betala detta genom högre matpriser.

 

- Högre bolagsskatt (7,6 mdkr)

Socialdemokraternas skattechock försämrar kraftigt näringsklimatet.

 

Stefan Löfven vill till och med höja skatterna mer än vad Mona Sahlin (16 mdkr) och Håkan Juholt (22 mdkr) ville.

 

2. Ansvarslöst av S att lova allt till alla.

 

I ett läge där det är särskilt viktigt att satsa på jobb, företagande och kunskap, väljer S i stället att ställa ut dyra löften och förväntningar, utöver det som finns i deras senaste budgetmotion. Socialdemokraterna och Stefan Löfven har valt att inte ange kostnaderna för dessa ofinansierade förslag, men slutnotan riskerar att landa på flera miljarder kronor. Om inte löftena ska svikas eller de offentliga finanserna äventyras, kommer det att krävas ytterligare skattehöjningar.

 

3. Varför vill S att kommunpolitikernas makt sätts framför människors valfrihet?

Reformerna för ökad mångfald och stärkt egenmakt har ökat människors möjligheter att välja vad som passar de egna behoven bäst och öppnat upp för ökad innovation och nya arbetstillfällen inom välfärden. I stället för att fortsätta utveckla och stärka människors egenmakt, vill Stefan Löfven och Socialdemokraterna vrida tillbaka klockan och minskamänniskors möjlighet att själva välja skola eller utförare av vård och omsorg.

Tony Andersson

Oppositonsråd (m)


RSS 2.0