Tillsammans kan vi utveckla kommunen.


8 månader kvar till valet.


Alla ska med


Inte bara minusränta. Nu kan man även beslag ta våra sparmedel.

Via G20-mötet har det enligt ETC Nyheter klubbats att bail in blir obligatoriskt för alla EU-länder, inklusive Sverige. Vid nästa bankkris får banken helt enkelt ta kundernas pengar och pensionsfonder för att rädda sig själva, ungefär som skedde på Cypern. Förtydligande och tillägg: Eventuellt gäller bankernas rätt att beslagta kundernas tillgångar i svensk del i praktiken i första hand pensionssparandet i fonder, eventuellt inklusive medel hos fonder via PPM. Konton med insättningsgaranti ska fortfarande ha insättningsgaranti även hos Nordea, men kan nu helt legalt beslagtas av Nordea, helt eller delvis, utan konkurs. Förut har det i praktiken krävts konkurs.I första hand ska större internationella banker ha rätt att beslagta kundernas tillgångar. Enda bankerna som garanterat får göra detta i Sverige är än så länge Nordea och Danske Bank, som anses internationellt systemhotande. Dock kan Swedbank, SEB och Handelsbanken antagligen också komma att omfattas av detta i praktiken vid kris. I praktiken kommer alltså inte storbankerna längre omfattas av insättningsgarantin.

Tony Andersson (m)

Oppositionsråd


En kommunpolitikers mardröm.


I skrivande stund försöker politiker från alla partier rädda Timrå IK och det är väl hedervärt i sig. Men det handlar om pengar och heder.
För första gången på mycket länge finns ett politiskt samförstånd i ärendet. Och det är bra i sig. Ett samförstånd i storleksordningen 15 miljoner i bud för hallen. Vi är beredda att än en gång gå in och rädda ursusel drift i laget. En drift som varit urusel ända sedan Janne Söderström lämnade en skuta som inte var sjunkande utan på rätt köl. Bidragen till klubben har haglat in och ingen motvarande motprestation har krävts. Inga gedigna strategiska och operativa planer har delgivits skänkaren, kommunen. Lite eller inget fokus har lagts i debatten på intäktshöjande åtgärder. Det handlar först och främst om bidrag. Ingen tacksamhet eller respekt har kommit från klubben. Man anser att det är kommunens ansvar att räta upp genom åren, tvivelaktiga beslut i TIK. Vilken bank skulle låna ut pengar och stödja en affärsidé eller ett projekt utan en redig plan från företaget.

I Grekland vill man nu lätta på åtstramningen, man vill börja spendera igen och snart är krisen än mer akut. Andra länder ska bekosta Greklands slarv.
Studera Timrå IK. Visst är likheten slående.
För oss i Timrå vore en riktad kommunalskattehöjning kanske på sin plats. Intresset verkar ju vara enormt i kommunen för laget. En krona mer per hundring skulle det vara värt. Kommunen, det är alla vi som bor och verkar här. Det är skattepengar som driver vår verksamhet.
Jag vill inte representera en kommun som inte prioriterar barn, gamla och sjuka till förmån för ett lag som konstant missköter sin ekonomi och som dessutom vet att dom har en räddningsplanka i TimråKommun.
Jag kan inte leva med vetskapen att jag är med och lämnar verkligt behövande i sticket.

Det är sådana här gånger jag funderar på att lämna politiken.

Göran Ljungblom Timrå (M)

Nu startar budgetberedningen för år 2015

Idag startar budgetberedningen med skolan som redovisar sina kommande behov, vid fråga på varför man inte i ombyggnaden av Mariedalskolan inte valde att bygga en matsal. Enligt  ordförande för nämnden säger han att det var ett medvetet val "det är bara bra att eleverna får ta en promenad"
 
Tony Andersson
Oppositionsråd

Varför missades bygget av Matsal på Mariedalsskolan.

I veckan kom det till vår kännedom att det inte blir någon matsal på Mariedalsskolan trots att man genomför en totalrenovering.
Hur har detta kunnat passera utan att någon berörd byggansvarig eller beställare uppmärksammat missen. Det kan väl inte vara så år 2014 att man ska fortsätta med den tidigare tillfälliga lösningen att elever i årskurs 1 - 6 ska måste gå i alla väder till Hagalid. Nu när man även fått en så fin skolgård med många möjligheter!
Tony Andersson (M)

Alla behövs


Socialdemokraterna vill höja restaurang momsen.

Deras förslag att höja restaurangmomsen kommer inte att leda till de skatteintäckter som redovisas i deras kalkyl. Detta kommer bara att leda till minskad efterfrågan, färre anställda och lägre vinster för näringen, vilket leder till lägre skatteintäckter. Tony Andersson, Oppositionsråd

Skolan fick inte uppräknad ram med 15 miljoner kronor till år 2015,

Att det ska vara så svårt att förstå läget i kommuens skolor.
Idag skulle kommunfullmäktige fatta beslut om 2015 års rambudget. Vi moderater inser att det inom skolan behövs medelsförstärkning för att lyfta elevers resultat.
Tittar man på kunskaps/betygs utfallet mellan höstentermin 2012 och höstterminen 2013, ser man klart att det blivit sämre för våra elever i årskurs 7-9 höstterminen 2013 på antalet i procent som fått kunskap/betyget F i något ämne. Man kunde höra en viss stolthet från majoriteten att skolans budget för året 2013 gått med ett litet överskott, att vi har fått fler kunskap/betyget F verkar inte beröra majoriteten.
För att skapa bra planeringsförutsättningar inför kommande budget år 2015, föreslog vi att skolans rambudget skulle uppräknas 15 mkr till år 2015. Detta röstades ner av majoritetspartiet  S understödda av V, C, MP och SD.
Vi vill skolans bästa, rösta rätt i valet den 14 september-
 
Tony Andersson, Oppositionsråd

Bryssel behöver en starkare Nordlig röst.

Idag kan man se att de nordliga länderna iär EU:S tillväxtmotor
vi har många gemensamma intressen och tillsammans utgör vi en stark röst för - Frihandel - Ordning och reda i ekonomin - Miljön.
därför är det viktigt att alla går och röstar i valet till EU.
 
Tony Andersson, Oppositionsråd

Sänkt skatt för pensionärer.

 I och med skattelättnaden kommer 99 procent av alla pensionärer över 65 år få behålla cirka 500 kronor eller mer i månaden av sin pension. För 75 procent av pensionärerna blir det 700 kronor eller mer kvar varje månad. Skattelättnaden ger alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden från den 1 januari 2014.

Jämfört med 2006, kommer en garantipensionär - en pensionär med låg pension - att ha cirka 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad. En genomsnittlig pensionär kommer att ha cirka 2 100 kronor mer kvar.

Tony Andersson, Oppositionsråd 

 

Varför vill S öppna för fler svarta jobb?

Socialdemokraterna vill försämra Rut-avdraget, avskaffa Rot-avdraget och höja restaurangmomsen. Detta förtjänar en förklaring från Socialdsemokraterna som genom sin politik vill försämra förutsättningarna för vita jobb i brancher där svartarbete tidigare varit urbrett. Tony Andersson Oppositionsråd

Alla behövs i byggandet av ett bättre Timrå.

Ett Timrå i vilket vi arbetar tillsammans för att skapa den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra. Ett Timrå i vilket vi tillsammans ser till att skapa de resurser till den skola, vård och äldreomsorg vi alla i något skede är i behov av. Men ett Timrå som mår bra måste bli bättre. Bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Tony Andersson Oppositionsråd

Läget är allvarligt.....

 

RSS 2.0