I år är det 2011.

Det har funnits Hattar och Mössor. Det har funnits fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder. Det har funnits känslokalla patroner och giriga långivare. Alla har slutat existera som politiska krafter. Ändå vill Socialdemokraterna tillbaka till rötter som inte finns längre. Den arbetarrörelse som finns i dag har helt andra förutsättningar att utvecklas. I dag är de flesta människor upplysta, inte förtryckta utan känner sig lika delaktiga i samhället som den mest uppsatta. Vi har lagar som parterna på arbetsmarknaden är överens om. Ingen kan avskedas utan anledning. Samhället i stort är i harmoni. I detta läge säger sossarna: Tillbaka till rötterna!
Sossarna har en enorm uppförsbacke i sitt förnyelsearbete. Att byta partiledare räcker inte på långa vägar. Att anpassa politiken till verkligheten borde vara effektivare. Att få människor att känna igen sig är en effektiv genväg till framsteg.
I Timrå verkar förnyelsearbetet inte ens ha lämnat startgroparna. Sossarna i Timrå följer den gamla vägen och vill i partiets namn bestämma hur livet ska te sig för medborgarna. Man tycker sig veta bäst. " Här ska järnvägen gå". Eller, "Självklart ska vi tillhöra den norra regionen". Vad bygger man sina diktatoriskt skruvade idéer på? Finns det personliga vinster av besluten bland ledande sossar? Jag bara frågar och kommer väl aldrig få svar förrän allt är genomdrivet. Och då är det för sent.
Lyssna på folket. Försök i mesta möjliga mån uppfylla önskningar och viljor. Skaffa nya rötter och vattna med ny näring.
Av detta växer riktig demokrati.

Göran Ljungblom

1 600 nya företagsamma människor i länet.

2010 var ett bra år för företagsamheten i Västernorrland. 2010 års nivå på nyföretagsamhet var den högsta som uppmätts i länet under hela 2000-talet. Även antalet nyföretagsamma kvinnor var rekordstort. Under året ökade antalet företagsamma personer med 300 personer, det vill säga en ökning med 1,8 procent. 1 600 personer inträdde i företagsamhet medan knappt 1 300 företagsamma personer försvann från statistiken. 

Av länets arbetsföra befolkning ansvarar 9,8 procent för ett företag. Knappt 17 500 personer. Ånge kommun har högst andel företagsamma personer i länet på 12 procent. Högst tillväxttakt i länet hade Timrå kommun, med 5 procent. Timrå kommun hade även länets snabbaste utveckling på 10% bland unga företagare, yngre än 35 år.
Tony Andersson, Oppositionsråd

 


Merlobäcksgränsen blev avgörande - fyra förlorade år!

När regeringens utredare  Mats Sjöstrand vid ett öppet möte i Härnösand  2/2 redovisade sitt uppdrag från regeringen kring regionfrågan och dess bakgrund, framgick  det med önskvärd tydlighet att gränspålen i Merlobäcken var en av de viktigaste skälen till att inte något förslag om nya regioner 2011 01 01 lämnades till regeringen. Sjöstrand återkom till Merlobäcksgränsen vid flera tillfällen under sin bakgrundsbeskrivning.

I motsats till Härnösand och Sundsvall, som båda ville tillhöra Region Mittsverige, beslutade kommunstyrelsen i Timrå att kommunen skulle tillhöra Stornorrland. Förvaltningsrätten har senare förklarat detta beslut som rättsvidrigt och upphävt det, men domslutet kom efter det att Kammarkollegiet förklarat att eftersom det inte fanns någon enighet om gränserna i Norrland så fick regionbeslutet bero till 2014.

I den debatt som fördes i Timrå på hösten 2009 framförde kommunledningen argumentet om att det fanns ett krav på att en region måste ha en miljon innevånare. Något sånt krav finns inte och har aldrig funnits, enligt Sjöstrand. Däremot finns ett oeftergivligt krav på att naturliga arbetsmarknadsregioner inte får delas! Med andra ord, Sjöstrand kommer , vad jag förstår, inte  att godkänna någon delning av Norrlands kraftfullaste arbetsmarknadsregion! Han markerade dessutom klart sin uppfattning att regionerna ska byggas underifrån och att det är bygdens folk och inga andra som ska avgöra regiontillhörigheten.

Genom det olagliga kommunstyrelsebeslutet i Timrå tvingades Kammarkollegiet att skjuta upp förslaget om regionbildningen i Norrland. Effekterna av att inte bilda Region Mittsverige blev förödande  bland annat för de hundratals anställda vid sjukhuset som, onödigt genom Timråbeslutet, tvingades ut i arbetslöshet.

Om några månader kommer Mats Sjöstrand att lämna sitt förslag. Hur det ser ut vet ingen än, men ett vet alla deltagare i det öppna mötet . Härnösand, Timrå och Sundsvall kommer inte att delas. Norrlands starkaste arbetsmarknad kommer att tillhöra samma region.  Dags för kommunledningen i Timrå att inse detta. Vi har förlorat fyra år på grund av ett rättsvidrigt beslut i Timrå.  Vad en övervägande del av Timråborna  vill  vet vi.  Börja därför redan nu att förbereda Region Mittsverige inför  2015. Gör det dessutom tillsammans med Nordanstig och Hudiksvall och givetvis med Ånge och Jämtland

Kenneth Westberg (M)


Vad tycker du egentligen, Ewa.

Det förvånar mig att inte Ewa Lindstrand har några konkreta svar i detaljfrågorna kring järnvägen. Hon har tydligen missbedömt sin målgrupp, vilken hon förmodligen tror är en lätt sådan. Folk kan tänka själva!
Personangreppen på Kenneth och Tony visar bara på bristen av att kunna formulera och förklara sina sakargument.
Tråkigt av en politiker i den positionen.
Snart kommer nästa stora fråga upp, regionsindelningen. Kommer sossarna denna gång att fråga almänheten innan man lägger fram en detaljplan eller ska vi dra igång stormöten igen?

Det håller inte i längden att driva det offentliga enligt modell Vitryssland. Inte i Sverige i alla fall. Ett fall framåt vore däremot önskvärt.
Våra ungdomar kommer inte att acceptera toppstyrning den dagen det blir dags att gå till valurnorna.


Göran Ljungblom

RSS 2.0