Ifrågasatt laglighet i fastighetsförsäljning iTimrå..

Reservation

Kommunfullmäktige 2011-06-13 ärende 19 - Försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo

 

Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla motionen och att Kommunfullmäktiges beslut att ge i uppdrag till Kultur- och teknikchefen och kommunchefen att genomföra de åtgärder som krävs för att lagenligt genomföra affären.

 

Av den utredning som är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2011-04-25, framgår det med all tydlighet att samtliga lagar skall vara uppfyllda för att affären skall vara giltig.

Det som tydligast beskriver att vi inte kan genomföra affären, är att den bryter mot EU:s statsstödsregler vad gäller kommunal försäljning av fastighet. (Se fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – artikel 107-109. Där finns de grundläggande EU-rättsliga regleringen för statligt stöd.). Vidare strider affären även mot lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

 

Vi anser att det är ett oseriöst agerande från kommunen att genomföra affären, då vi som är satta att styra och leda skall föregå med gott exempel och följa de lagar och regler som gäller.

Trots att förvaltningarna dokumenterat att affären inte går att genomföra lagenligt, uppmanar majoriteten förvaltningarna att hitta vägar runt gällande lagstiftning. M.a.o. vill man till varje pris fullfölja affären, vilket förvånar oss.

 

 

 

 

Tony Andersson         Anita Hellstrand        Björn Hellquist         Henrik Sendelbach

Moderaterna Timrå     Centerpartiet            Folkpartiet              Kristdemokraterna


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0